Hành trình đi vào “thành phố chết”

Tác giả tác nghiệp tại Tacloban, bên cạnh những người chết do bão Haiyan gây ra, được quấn lại đặt ngay trạm xe buýt. Ảnh Đức Hạnh
Tác giả tác nghiệp tại Tacloban, bên cạnh những người chết do bão Haiyan gây ra, được quấn lại đặt ngay trạm xe buýt. Ảnh Đức Hạnh
Tác giả tác nghiệp tại Tacloban, bên cạnh những người chết do bão Haiyan gây ra, được quấn lại đặt ngay trạm xe buýt. Ảnh Đức Hạnh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top