Hành tinh thứ 9 trong Hệ Mặt trời khi nào lộ diện?

Cho đến nay các nhà thiên văn học vẫn đang đi tìm kiếm hành tinh thứ 9 trong Hệ Mặt trời. Ảnh: Caltech
Cho đến nay các nhà thiên văn học vẫn đang đi tìm kiếm hành tinh thứ 9 trong Hệ Mặt trời. Ảnh: Caltech
Cho đến nay các nhà thiên văn học vẫn đang đi tìm kiếm hành tinh thứ 9 trong Hệ Mặt trời. Ảnh: Caltech
Lên top