Hành tinh nhỏ lạ thường sắp tiến gần Mặt trời

Sơ đồ quỹ đạo của 2014 UN271 dự kiến tiến sát Mặt trời nhất vào năm 2031. Ảnh: JPL Solar System Dynamics
Sơ đồ quỹ đạo của 2014 UN271 dự kiến tiến sát Mặt trời nhất vào năm 2031. Ảnh: JPL Solar System Dynamics
Sơ đồ quỹ đạo của 2014 UN271 dự kiến tiến sát Mặt trời nhất vào năm 2031. Ảnh: JPL Solar System Dynamics
Lên top