Hành lang đi lại Australia-New Zealand tạm ngừng thêm 3 ngày vì ca COVID-19

Sau khi phát hiện COVID-19 lây lan cộng đồng ở New Zealand, hành lang đi lại Australia - New Zealand bị tạm dừng thêm 3 ngày. Ảnh: AFP.
Sau khi phát hiện COVID-19 lây lan cộng đồng ở New Zealand, hành lang đi lại Australia - New Zealand bị tạm dừng thêm 3 ngày. Ảnh: AFP.
Sau khi phát hiện COVID-19 lây lan cộng đồng ở New Zealand, hành lang đi lại Australia - New Zealand bị tạm dừng thêm 3 ngày. Ảnh: AFP.
Lên top