Hành động điên rồ nhưng hiệu quả của tàu thăm dò NASA trên sao Hỏa

Một trong những tấm pin của tàu thăm dò sao Hỏa InSight bị bụi bao phủ. Ảnh: NASA.
Một trong những tấm pin của tàu thăm dò sao Hỏa InSight bị bụi bao phủ. Ảnh: NASA.
Một trong những tấm pin của tàu thăm dò sao Hỏa InSight bị bụi bao phủ. Ảnh: NASA.
Lên top