Hành động đặc biệt của Tổng thống Biden vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top