Hành động của Tổng thống Putin khiến cộng đồng mạng phải "ngả mũ"

Tổng thống Putin nhặt mũ cho sĩ quan cận vệ Palestine. Nguồn: RIA Twitter
Tổng thống Putin nhặt mũ cho sĩ quan cận vệ Palestine. Nguồn: RIA Twitter
Tổng thống Putin nhặt mũ cho sĩ quan cận vệ Palestine. Nguồn: RIA Twitter
Lên top