Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng vạn người Triều Tiên phản ứng trước đe dọa của Mỹ