Hãng truyền thông lớn đầu tiên ở Australia ký thỏa thuận với Facebook

Facebook đạt thỏa thuận trả phí nội dung tin tức với hãng truyền thông lớn đầu tiên ở Australia là News Corp. Ảnh: Facebook
Facebook đạt thỏa thuận trả phí nội dung tin tức với hãng truyền thông lớn đầu tiên ở Australia là News Corp. Ảnh: Facebook
Facebook đạt thỏa thuận trả phí nội dung tin tức với hãng truyền thông lớn đầu tiên ở Australia là News Corp. Ảnh: Facebook
Lên top