Hàng triệu người Mỹ tham gia kỷ niệm ngày chấm dứt chế độ nô lệ

Athan Gatsoulis, 25 tuổi, chơi nhạc trong cuộc biểu tình ôn hòa kỷ niệm ngày lễ Juneteenth tại công viên Ronan ở Boston, Massachusetts, Mỹ hôm 19.6. Ảnh: AFP.
Athan Gatsoulis, 25 tuổi, chơi nhạc trong cuộc biểu tình ôn hòa kỷ niệm ngày lễ Juneteenth tại công viên Ronan ở Boston, Massachusetts, Mỹ hôm 19.6. Ảnh: AFP.
Athan Gatsoulis, 25 tuổi, chơi nhạc trong cuộc biểu tình ôn hòa kỷ niệm ngày lễ Juneteenth tại công viên Ronan ở Boston, Massachusetts, Mỹ hôm 19.6. Ảnh: AFP.
Lên top