Hàng trăm Vệ binh Quốc gia mắc COVID-19 sau lễ nhậm chức ông Biden

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ ở ngoài Điện Capitol khi lễ nhậm chức của ông Joe Biden bắt đầu ở Washington ngày 20.1. Ảnh: AFP.
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ ở ngoài Điện Capitol khi lễ nhậm chức của ông Joe Biden bắt đầu ở Washington ngày 20.1. Ảnh: AFP.
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ ở ngoài Điện Capitol khi lễ nhậm chức của ông Joe Biden bắt đầu ở Washington ngày 20.1. Ảnh: AFP.
Lên top