Hàng trăm công cụ bằng đá thời tiền sử được phát hiện ở Sahara

Hình ảnh công cụ bằng đá được phát hiện ở Sahara gồm rìu cầm tay (a) và dao (b). Ảnh: Public Library of Science (Thư viện Khoa học Công cộng)
Hình ảnh công cụ bằng đá được phát hiện ở Sahara gồm rìu cầm tay (a) và dao (b). Ảnh: Public Library of Science (Thư viện Khoa học Công cộng)
Hình ảnh công cụ bằng đá được phát hiện ở Sahara gồm rìu cầm tay (a) và dao (b). Ảnh: Public Library of Science (Thư viện Khoa học Công cộng)
Lên top