Hàng tỉ người Châu Phi và Trung Đông sắp được sử dụng Internet tốc độ cao

Facebook sẽ hợp tác với các công ty đối tác để xây dựng tuyến cáp ngầm toàn diện nhất thế giới, kết nối Châu Phi, Trung Đông với Châu Âu. Ảnh: AFP
Facebook sẽ hợp tác với các công ty đối tác để xây dựng tuyến cáp ngầm toàn diện nhất thế giới, kết nối Châu Phi, Trung Đông với Châu Âu. Ảnh: AFP
Facebook sẽ hợp tác với các công ty đối tác để xây dựng tuyến cáp ngầm toàn diện nhất thế giới, kết nối Châu Phi, Trung Đông với Châu Âu. Ảnh: AFP
Lên top