Hãng Sinovac Trung Quốc thử nghiệm vaccine đặc hiệu chống biến thể Delta

Hãng Sinovac Trung Quốc chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa biến thể Delta. Ảnh: Xinhua
Hãng Sinovac Trung Quốc chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa biến thể Delta. Ảnh: Xinhua
Hãng Sinovac Trung Quốc chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa biến thể Delta. Ảnh: Xinhua
Lên top