Hàng nghìn tín đồ nhà thờ Hàn Quốc bị cách ly vì COVID-19

Hàn Quốc đang chiến đấu với các ổ dịch COVID-19 liên quan đến các nhóm tôn giáo. Ảnh: AFP
Hàn Quốc đang chiến đấu với các ổ dịch COVID-19 liên quan đến các nhóm tôn giáo. Ảnh: AFP
Hàn Quốc đang chiến đấu với các ổ dịch COVID-19 liên quan đến các nhóm tôn giáo. Ảnh: AFP
Lên top