Hàng nghìn nhân viên Liên Hợp Quốc làm việc tại nhà

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres thông báo cho nhân viên làm việc ở nhà ít nhất 3 tuần nếu không cần thiết đến văn phòng. Ảnh: AFP
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres thông báo cho nhân viên làm việc ở nhà ít nhất 3 tuần nếu không cần thiết đến văn phòng. Ảnh: AFP
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres thông báo cho nhân viên làm việc ở nhà ít nhất 3 tuần nếu không cần thiết đến văn phòng. Ảnh: AFP
Lên top