Hàng nghìn lính được Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ đang chờ tấn công vào Syria