Hàng nghìn binh sĩ Hamas vũ trang diễu hành ở Gaza

Lên top