Hàng ngàn vệ tinh trôi nổi trong vũ trụ gây hoạ khôn lường cho nhân loại

ESA cho biết trong 4.500 vệ tinh trong vũ trụ chỉ có 1.500 chiếc đang hoạt động. Ảnh: NASA
ESA cho biết trong 4.500 vệ tinh trong vũ trụ chỉ có 1.500 chiếc đang hoạt động. Ảnh: NASA
ESA cho biết trong 4.500 vệ tinh trong vũ trụ chỉ có 1.500 chiếc đang hoạt động. Ảnh: NASA
Lên top