Hàng loạt tên lửa dội xuống căn cứ Mỹ ở Iraq

Căn cứ không quân Ain al-Asad ở tỉnh Anbar, miền tây Iraq. Ảnh: AFP.
Căn cứ không quân Ain al-Asad ở tỉnh Anbar, miền tây Iraq. Ảnh: AFP.
Căn cứ không quân Ain al-Asad ở tỉnh Anbar, miền tây Iraq. Ảnh: AFP.
Lên top