Hàng loạt tài khoản Facebook Trung Quốc hoạt động ở Mỹ, Philippines bị xóa

155 tài khoản Facebook Trung Quốc hoạt động ở Mỹ và Philippines đã bị xóa vì liên quan đến can thiệp chính trị. Ảnh: AFP
155 tài khoản Facebook Trung Quốc hoạt động ở Mỹ và Philippines đã bị xóa vì liên quan đến can thiệp chính trị. Ảnh: AFP
155 tài khoản Facebook Trung Quốc hoạt động ở Mỹ và Philippines đã bị xóa vì liên quan đến can thiệp chính trị. Ảnh: AFP
Lên top