Hàng không thế giới thay đổi thế nào sau vụ khủng bố 11.9?

Tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York bị máy bay đâm trong vụ khủng bố ngày 11.9.2001. Ảnh: AFP
Tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York bị máy bay đâm trong vụ khủng bố ngày 11.9.2001. Ảnh: AFP
Tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York bị máy bay đâm trong vụ khủng bố ngày 11.9.2001. Ảnh: AFP
Lên top