Hãng hàng không nào an toàn nhất trong đại dịch COVID-19?

Qatar Airways được Skytrax xếp hạng là hãng hàng không an toàn nhất để bay trong đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Qatar Airways được Skytrax xếp hạng là hãng hàng không an toàn nhất để bay trong đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Qatar Airways được Skytrax xếp hạng là hãng hàng không an toàn nhất để bay trong đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top