Hãng hàng không lớn nhất Mỹ Latinh đệ đơn xin phá sản vì đại dịch COVID-19

Hãng hàng không LATAM lớn nhất Mỹ Latinh đệ đơn xin phá sản do COVID-19. Ảnh: AFP
Hãng hàng không LATAM lớn nhất Mỹ Latinh đệ đơn xin phá sản do COVID-19. Ảnh: AFP
Hãng hàng không LATAM lớn nhất Mỹ Latinh đệ đơn xin phá sản do COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top