Hãng dược Trung Quốc xác định vaccine COVID-19 công hiệu gần 80%

Vaccine COVID-19 của Sinopharm được hãng xác định có công hiệu gần 80%. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 của Sinopharm được hãng xác định có công hiệu gần 80%. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 của Sinopharm được hãng xác định có công hiệu gần 80%. Ảnh: AFP.
Lên top