Hãng dược thử vaccine COVID-19 đối với trẻ em từ 6 tháng tuổi

Em bé Soren, 7 tháng tuổi, là người nhỏ tuổi nhất tham gia thử nghiệm vaccine COVID-19 của Pfizer do Bệnh viện Đại học Stanford tiến hành. Ảnh: Stanford Hospital
Em bé Soren, 7 tháng tuổi, là người nhỏ tuổi nhất tham gia thử nghiệm vaccine COVID-19 của Pfizer do Bệnh viện Đại học Stanford tiến hành. Ảnh: Stanford Hospital
Em bé Soren, 7 tháng tuổi, là người nhỏ tuổi nhất tham gia thử nghiệm vaccine COVID-19 của Pfizer do Bệnh viện Đại học Stanford tiến hành. Ảnh: Stanford Hospital
Lên top