Hãng dược Mỹ tìm ra nhiều kháng thể triển vọng khắc chế COVID-19

Hãng dược Mỹ tìm ra nhiều kháng thể triển vọng để điều chế hỗn hợp thuốc khắc chế COVID-19. Ảnh: Getty.
Hãng dược Mỹ tìm ra nhiều kháng thể triển vọng để điều chế hỗn hợp thuốc khắc chế COVID-19. Ảnh: Getty.
Hãng dược Mỹ tìm ra nhiều kháng thể triển vọng để điều chế hỗn hợp thuốc khắc chế COVID-19. Ảnh: Getty.
Lên top