Hàng chục tàu chiến Nga sầm sập ra biển Barents "đối phó kẻ thù"

Tàu chiến của Hạm đội Biển Bắc ở Severomorsk. Ảnh: The Barents Observer
Tàu chiến của Hạm đội Biển Bắc ở Severomorsk. Ảnh: The Barents Observer
Tàu chiến của Hạm đội Biển Bắc ở Severomorsk. Ảnh: The Barents Observer