Hàng chục người chết trong vụ bạo lực tồi tệ nhất ở Ấn Độ hàng thập kỷ

Ít nhất 27 người chết trong vụ bạo lực tồi tệ nhất ở New Delhi trong hàng thập kỷ qua. Ảnh: Time
Ít nhất 27 người chết trong vụ bạo lực tồi tệ nhất ở New Delhi trong hàng thập kỷ qua. Ảnh: Time
Ít nhất 27 người chết trong vụ bạo lực tồi tệ nhất ở New Delhi trong hàng thập kỷ qua. Ảnh: Time
Lên top