Hàng chục người chết, NATO cảnh báo về một Ukraina thảm khốc