Hàn Quốc xử rắn bê bối lộ điện đàm giữa ông Moon Jae-in và ông Trump

Nhà ngoại giao Hàn Quốc bị cáo buộc làm lộ mật điện đàm lãnh đạo Mỹ - Hàn. Ảnh: Yonhap.
Nhà ngoại giao Hàn Quốc bị cáo buộc làm lộ mật điện đàm lãnh đạo Mỹ - Hàn. Ảnh: Yonhap.
Nhà ngoại giao Hàn Quốc bị cáo buộc làm lộ mật điện đàm lãnh đạo Mỹ - Hàn. Ảnh: Yonhap.
Lên top