Hàn Quốc vẫn lạc quan thượng đỉnh Kim-Trump thành công tốt đẹp

Hàn Quốc tin chắc thượng đỉnh Trump-Kim thành công tốt đẹp, bất chấp Triều Tiên dọa hủy. Ảnh: AP
Hàn Quốc tin chắc thượng đỉnh Trump-Kim thành công tốt đẹp, bất chấp Triều Tiên dọa hủy. Ảnh: AP