Hàn Quốc và Nhật Bản tìm cách cải thiện quan hệ song phương

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon và Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo
ở Tokyo. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon và Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo ở Tokyo. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon và Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo ở Tokyo. Ảnh: Reuters
Lên top