Hàn Quốc tuyên bố thêm 1 "vùng chăm sóc đặc biệt" chống COVID-19

Các nhân viên y tế Hàn Quốc tại 1 cơ sở y tế ở Seoul. Ảnh: Yonhap.
Các nhân viên y tế Hàn Quốc tại 1 cơ sở y tế ở Seoul. Ảnh: Yonhap.
Các nhân viên y tế Hàn Quốc tại 1 cơ sở y tế ở Seoul. Ảnh: Yonhap.
Lên top