Hàn Quốc truy tìm 40 tấn kim chi sau khi nhân viên nhà máy mắc COVID-19

Sau khi phải hiện 20 nhân viên của một nhà máy mắc COVID-19, Hàn Quốc tiến hành truy tìm 40 tấn kim chi. Ảnh: AFP
Sau khi phải hiện 20 nhân viên của một nhà máy mắc COVID-19, Hàn Quốc tiến hành truy tìm 40 tấn kim chi. Ảnh: AFP
Sau khi phải hiện 20 nhân viên của một nhà máy mắc COVID-19, Hàn Quốc tiến hành truy tìm 40 tấn kim chi. Ảnh: AFP
Lên top