Hàn Quốc trở thành nước thứ 7 phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

Hàn Quốc phóng thử thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Ảnh: Twitter
Hàn Quốc phóng thử thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Ảnh: Twitter
Hàn Quốc phóng thử thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Ảnh: Twitter
Lên top