Hàn Quốc, Triều Tiên đón bão Maysak mạnh nhất sau 17 năm

Tin bão mới nhất cho hay, Triều Tiên và Hàn Quốc chuẩn bị đón cơn bão Maysak sẽ đổ bộ vào cuối ngày 2.9. Ảnh: Reuters
Tin bão mới nhất cho hay, Triều Tiên và Hàn Quốc chuẩn bị đón cơn bão Maysak sẽ đổ bộ vào cuối ngày 2.9. Ảnh: Reuters
Tin bão mới nhất cho hay, Triều Tiên và Hàn Quốc chuẩn bị đón cơn bão Maysak sẽ đổ bộ vào cuối ngày 2.9. Ảnh: Reuters
Lên top