Hàn Quốc: Trải nghiệm dịch vụ "chết thử" để tận hưởng cuộc sống

Dịch vụ "chết thử" đang thu hút nhiều người trải nghiệm tại Hàn Quốc. Ảnh: New York Times
Dịch vụ "chết thử" đang thu hút nhiều người trải nghiệm tại Hàn Quốc. Ảnh: New York Times
Dịch vụ "chết thử" đang thu hút nhiều người trải nghiệm tại Hàn Quốc. Ảnh: New York Times
Lên top