Hàn Quốc tiếp tục sử dụng rộng rãi vaccine AstraZeneca

Hàn Quốc sẽ nối lại việc tiêm chủng vaccine COVID-19 của AstraZeneca cho người đủ điều kiện trên 30 tuổi. Ảnh: AFP
Hàn Quốc sẽ nối lại việc tiêm chủng vaccine COVID-19 của AstraZeneca cho người đủ điều kiện trên 30 tuổi. Ảnh: AFP
Hàn Quốc sẽ nối lại việc tiêm chủng vaccine COVID-19 của AstraZeneca cho người đủ điều kiện trên 30 tuổi. Ảnh: AFP
Lên top