Hàn Quốc tiến hành bỏ phiếu sớm bầu cử Quốc hội khóa 21

Hàn Quốc bắt đầu bầu cử sớm cho Tổng tuyển cử 15.4. Ảnh: Yonhap.
Hàn Quốc bắt đầu bầu cử sớm cho Tổng tuyển cử 15.4. Ảnh: Yonhap.
Hàn Quốc bắt đầu bầu cử sớm cho Tổng tuyển cử 15.4. Ảnh: Yonhap.
Lên top