Hàn Quốc tăng gấp đôi gói giải cứu kinh tế lên 80 tỉ USD

Hàn Quốc tăng gấp đôi gói giải cứu kinh tế lên tới 80 tỷ USD. Ảnh: Reuters
Hàn Quốc tăng gấp đôi gói giải cứu kinh tế lên tới 80 tỷ USD. Ảnh: Reuters
Hàn Quốc tăng gấp đôi gói giải cứu kinh tế lên tới 80 tỷ USD. Ảnh: Reuters
Lên top