Hàn Quốc sẽ triển khai học trực tuyến cho năm học mới từ ngày 9.4

Giáo viên 1 trường tiểu học ở Sejong, Hàn Quốc tham gia dạy học trực tuyến cho học sinh. Ảnh: Yonhap.
Giáo viên 1 trường tiểu học ở Sejong, Hàn Quốc tham gia dạy học trực tuyến cho học sinh. Ảnh: Yonhap.
Giáo viên 1 trường tiểu học ở Sejong, Hàn Quốc tham gia dạy học trực tuyến cho học sinh. Ảnh: Yonhap.
Lên top