Hàn Quốc sẽ phát tiền cứu trợ thảm họa khẩn cấp cho người dân

Phiên họp thứ 3 của Hội đồng Kinh tế Khẩn cấp tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 30.3. Ảnh: Yonhap.
Phiên họp thứ 3 của Hội đồng Kinh tế Khẩn cấp tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 30.3. Ảnh: Yonhap.
Phiên họp thứ 3 của Hội đồng Kinh tế Khẩn cấp tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 30.3. Ảnh: Yonhap.
Lên top