Hàn Quốc sắp xây thành phố chống chịu siêu bão, lũ lụt, sóng thần

Mô hình thành phố nổi có thể chống chịu lũ lụt, siêu bão, sóng thần. Ảnh: OCEANIX
Mô hình thành phố nổi có thể chống chịu lũ lụt, siêu bão, sóng thần. Ảnh: OCEANIX
Mô hình thành phố nổi có thể chống chịu lũ lụt, siêu bão, sóng thần. Ảnh: OCEANIX
Lên top