Hàn Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-ho - Ảnh: VGP.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-ho - Ảnh: VGP.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-ho - Ảnh: VGP.
Lên top