Hàn Quốc ra mắt hội đồng tranh luận sống chung với COVID-19

Người dân Hàn Quốc trên một con phố mua sắm đông đúc ở quận Myeongdong, Seoul. Ảnh: AFP
Người dân Hàn Quốc trên một con phố mua sắm đông đúc ở quận Myeongdong, Seoul. Ảnh: AFP
Người dân Hàn Quốc trên một con phố mua sắm đông đúc ở quận Myeongdong, Seoul. Ảnh: AFP
Lên top