Hàn Quốc phát hiện vật thể nghi là máy bay không người lái Triều Tiên

Vật thể được cho là máy bay không người lái của Triều Tiên được phát hiện tại Hàn Quốc ngày 9.6. Ảnh: Reuters
Vật thể được cho là máy bay không người lái của Triều Tiên được phát hiện tại Hàn Quốc ngày 9.6. Ảnh: Reuters
Vật thể được cho là máy bay không người lái của Triều Tiên được phát hiện tại Hàn Quốc ngày 9.6. Ảnh: Reuters
Lên top