Hàn Quốc phát hiện một cụm COVID-19 lớn tại bệnh viện ở Daegu

Bệnh viện Chăm sóc Hansarang ở quận Seo, Daegu. Ảnh: Yonhap.
Bệnh viện Chăm sóc Hansarang ở quận Seo, Daegu. Ảnh: Yonhap.
Bệnh viện Chăm sóc Hansarang ở quận Seo, Daegu. Ảnh: Yonhap.
Lên top