Hàn Quốc nỗ lực ngăn chặn gia tăng COVID-19 trong nhà tù

Các nhà chức trách đang cố gắng ngăn chặn tình trạng lây lan các ca mắc COVID-19 trong một nhà tù ở thủ đô Seoul. Ảnh: Bộ Tư pháp Hàn Quốc
Các nhà chức trách đang cố gắng ngăn chặn tình trạng lây lan các ca mắc COVID-19 trong một nhà tù ở thủ đô Seoul. Ảnh: Bộ Tư pháp Hàn Quốc
Các nhà chức trách đang cố gắng ngăn chặn tình trạng lây lan các ca mắc COVID-19 trong một nhà tù ở thủ đô Seoul. Ảnh: Bộ Tư pháp Hàn Quốc
Lên top