Hàn Quốc liệt 18 cá nhân Triều Tiên vào danh sách đen trừng phạt

Hàn Quốc trừng phạt 18 cá nhân có liên quan tới Triều Tiên. Ảnh: Reuters
Hàn Quốc trừng phạt 18 cá nhân có liên quan tới Triều Tiên. Ảnh: Reuters